Privacybeleid

Steampunk Heaven privacybeleid

Deze paragraaf is voor het laatst aangepast op 16-mei-2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Steampunk Heaven. U dient zich ervan bewust te zijn dat Steampunk Heaven niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Steampunk Heaven respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij Steampunk Heaven gevestigd aan Mauritslaan 21, 2685VC Poeldijk, is

Daniela Kuijpers

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij is te bereiken via info @steampunk-heaven.nl

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich registreert bij Steampunk Heaven vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer, credit card gegevens, Paypal account

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij personengegevens verwerken

Steampunk Heaven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Steampunk Heaven analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
–Steampunk Heaven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De wettelijke grondslag is het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Steampunk Heaven neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Steampunk Heaven) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Steampunk Heaven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 10 jaar als bewaartermijn voor de verstrekte persoonsgegevens. Het bewaartermijn gaat in op het moment dat de bestelling is geplaatst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Steampunk Heaven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

Google analytics | Website | PRIVACYVERKLARING
Domeinbalie | Website hosting | E-mail | PRIVACYVERKLARING
Mollie | Betalingsafhandeling | PRIVACYVERKLARING
Wordpress | Website, contact en nieuwsbrief | PRIVACYVERKLARING
Social Media | Promotionele doeleinden
Myparcel | Leveringsdoeleinden

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je NAW persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Steampunk Heaven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit gaat om de gegevens zoals; namen, adressen, geboorte data, rekeningnummers, emailadressen en telefoonnummers.  Heb je een eigen account, kan je de gegevens zelfs veranderen. Of je dient een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens in bij naar info@stampunk-heaven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Steampunk Heaven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: HTTPS://AUTORITEITPERSOONSGEGEVENS.NL/NL/CONTACT-MET-DE-AUTORITEIT-PERSOONSGEGEVENS/TIP-ONS

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Steampunk Heaven van groot belang. Mollie neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor het melden van mogelijke problemen met de beveiliging van de systemen van Steampunk Heaven vragen wij u een e-mail te sturen aan: info @ steampunk-heaven.nl

Hoe analyseert Steampunk Heaven uw websitebezoek?

Steampunk Heaven maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.